SOFA MODUL

Sofa Modul là dạng sofa linh hoạt, được ghép từ các Modul riêng biệt, có kích thước tiêu chuẩn, dễ dàng phối hợp thành bộ ghế lớn hơn tùy theo nhu cầu của khách hàng.