Hướng dẫn lựa chọn Sofa – Phần 1: Xác định nhu cầu cụ thể

Hướng dẫn lựa chọn Sofa – Phần 1: Xác định nhu cầu cụ thể

Đa số chúng ta khi đi mua sẵn hay đặt mới 1 bộ sofa thường phải đi lại rất nhiều lần, đến rất nhiều nơi để tham khảo, và thông tin nhận lại được từ các đơn vị bán hàng cũng rất nhiều chiều và quá nhiều thông tin không thể xác thực. Điều này khiến chúng ta rơi vào tình...
Mẹo mua sofa

Mẹo mua sofa

Lựa chọn Da hay Nỉ khi mua sofa luôn là một lựa chọn khó khăn. Nhiều người khuyên nên dùng Da hơn. Chúng tôi thì có quan điểm khác…