Thông tin cơ bản

 • Sofa Bella
 • 1 Sofa băng - kích thước: 222x90cm
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 10-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế BELLA hiện có

Thông tin cơ bản

 • Sofa bộ Famigo
 • 1 sofa băng: 254x90cm
  2 sofa đơn: 109x90cm
  1 đôn: 60x90cm
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: phố hàng Tiện, thành phố Nam Định
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 1-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do MA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế FAMIGO hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa góc Jamil
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Vimeco Nguyễn Chánh, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Thông tin cơ bản

 • Sofa Famigo
 • 1 Sofa băng - kích thước: 224x90cm
  2 Sofa đơn 40x40cm
 • Chất liệu: vải
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: sảnh chờ tòa nhà Discovery Complex 302 Cầu Giấy
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 6-2017

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do MA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Thông tin cơ bản

 • Sofa Bella
 • 1 Sofa băng - kích thước: 222x90cm
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Phạm Ngũ Lão, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 10-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế BELLA hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa băng TURIN
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: S4 Season Avenue, Hà Đông
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

 

© Tất cả ảnh trong mục này do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế TURIN hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa góc Famigo 
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: A3 An Bình City
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế FAMIGO hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa băng Turin
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Park 9 Times Ctiy 
 • Thời gian hoàn thành: 12 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Xem ngay các ghế TURIN hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa góc Jamil
 • Chất liệu: vải 
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

 

© Tất cả ảnh trong mục này do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế JAMIL hiện có

 

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa bộ Jamil 
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Khu đô thị Việt Hưng
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

 

© Tất cả ảnh trong mục này do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế JAMIL hiện có

 

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa bộ PISA
 • 1 sofa băng
  2 sofa đơn
 • Chất liệu: da công nghiệp
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 9 - 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

 

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế PISA hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa LAZIO
 • 1 sofa băng: 228x85cm
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Park 2 Times City, Hà Nội
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 8-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Xem ngay các ghế LAZIO hiện có

 

Thông tin cơ bản

 • Sofa Bella
 • 1 Sofa băng - kích thước: 222x90cm
  1 đôn 60x90cm
 • Chất liệu: da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: S3 Season Avenue Mỗ Lao, Hà Đông
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 7-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do MA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế BELLA hiện có

Thông tin cơ bản

 • Sofa Famigo
 • 1 Sofa băng - kích thước: 224x90cm
  1 đôn: 50x70cm
 • Chất liệu: vải
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Vinhomes Gardenia Hàm Nghi
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 2-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do MA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế FAMIGO hiện có

Thông tin cơ bản

 • Bộ Sofa Doric
 • 1 Sofa băng 220x95cm
  1 Sofa đơn 120x95cm
 • Chất liệu: Da công nghiệp
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: Chung cư quốc tế Booyuong Mỗ Lao
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 7-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do Avalo - đối tác của IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế DORIC hiện có

Thông tin cơ bản

 • Bộ Sofa Doric
 • 1 Sofa băng 235x95cm
  2 đôn: 40x40cm
 • Chất liệu: Da carson
 • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
 • Bảo hành: 2 năm
 • Địa chỉ khách hàng: CT1 Ecogreen Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Thời gian hoàn thành: Tháng 11-2017

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

 

Xem ngay các ghế DORIC hiện có

Page 2 of 7

Call Now