Mua Sofa IMA trả góp qua thẻ tín dụng

Các ngân hàng hỗ trợ

Các tổ chức thẻ

Biểu tượng thường nằm ở mặt trước góc dưới bên phải thẻ

Bảng tính trả góp