Mua Sofa IMA trả góp qua thẻ tín dụng

Các ngân hàng hỗ trợ

Mua Sofa IMA trả góp qua thẻ tín dụng 1

Các tổ chức thẻ

Mua Sofa IMA trả góp qua thẻ tín dụng 2

Biểu tượng thường nằm ở mặt trước góc dưới bên phải thẻ

Bảng tính trả góp