Bàn nước BB.5227-1

Bàn nước BB.5227-1

8.250.000 

Additional information

Dimensions 1300 × 800 mm

Gallery