Bàn nước BB.CT-G391

Bàn nước BB.CT-G391

6.600.000 

Additional information

Dimensions 1200 × 70 mm

Gallery