SOFAS

HELIO

Designed by Manzoni & Tapinassi, HELIO is characterized by harmony of contrasts and aesthetic balance. A contemporary sofa featuring a prevalence of horizontal lines, with a focus on function: new, harmonious and light. Also ideal in large rooms, to create your own HELIO of design and relaxation.

SOFA HELIO TẠI NHÀ KHÁCH

Ảnh chụp thực tế sản phẩm tại nhà khách hàng

Sofa bộ Casa được bàn giao tại R1 Royal City #6148

Thông tin cơ bản Bộ Sofa Casa 1 Sofa băng: 268x95cm 2 Sofa đơn: 110x95cm Chất liệu: da Carson Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: R1 Royal City Thời gian hoàn thành: Tháng 1-2018 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình © Tất cả...

Sofa Casa tại R1 Goldmark City #6133

Thông tin cơ bản Sofa Casa băng: 260x95cm 2 đôn Casa sử dụng làm ghế trong phòng ngủ. Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: R1 Goldmark City Thời gian hoàn thành: Tháng 1-2017 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình © Tất cả ảnh...

Sofa bộ Casa được bàn giao tại Ciputra #6118

Thông tin cơ bản Sofa Casa bộ Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: C4 Ciputra, Hà Nội Thời gian hoàn thành: Tháng 2-2018 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình © Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách...

Sofa BELLA được bàn giao trên phố Phạm Ngũ Lão #3318

Thông tin cơ bản Sofa Bella 1 Sofa băng - kích thước: 222x90cm Chất liệu: da carson Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: Phạm Ngũ Lão, Hà Nội Thời gian hoàn thành: Tháng 10-2018 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình © Tất cả...

Sofa BELLA được bàn giao tại S3 Season Avenue #8142

Thông tin cơ bản Sofa Bella 1 Sofa băng - kích thước: 222x90cm 1 đôn 60x90cm Chất liệu: da carson Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: S3 Season Avenue Mỗ Lao, Hà Đông Thời gian hoàn thành: Tháng 7-2018 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế...