SOFAS

ROYAL

Designed by Antonio Citterio, ROYAL is the strong points, linearity and simplicity – and reworks them with fine details and tailoring elements, in particular the blanket stitch in the same colour or a contrasting hue, that enhances the removable covers. A main feature is the die-cas foot that, along with the seat cushions, contributes to creating an image of ROYAL as a low sofa – a particularly elegant piece with balanced forms.

SOFA ROYAL TẠI NHÀ KHÁCH

Ảnh chụp thực tế sản phẩm tại nhà khách hàng

Sofa Royal được bàn giao tại Trung Yên Plaza #6132

Thông tin cơ bản Bộ Sofa ROYAL 1 Sofa góc - kích thước: 310x180cm Chất liệu: da công nghiệp Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: Trung Yên Plaza Thời gian hoàn thành: Tháng 1-2017 GALLERY Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình © Tất cả...

Sofa góc Royal tại Goldmark City

Thông tin cơ bản Bộ Sofa ROYAL 1 Sofa băng - Kích thước: 310 x 180 x 95 cm 1 Đôn - Kích thước 50 x 70cm 1 Bàn nước nhập khẩu Chất liệu: Da Carson Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: Khu đô thị ParkHill - Park 12 - Hà Nội. Thời gian...

Sofa góc Royal tại Park Hill 12

Thông tin cơ bản Bộ Sofa ROYAL 1 Sofa băng - Kích thước: 210  x 95 cm 1 Đôn - Kích thước 50 x 70cm 1 Bàn nước nhập khẩu Chất liệu: Da Carson Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam Bảo hành: 2 năm Địa chỉ khách hàng: Khu đô thị ParkHill - Park 12 - Hà Nội. Thời gian hoàn...