Sofa bộ TRIO da carson

R4 Goldmark City

Thông tin cơ bản

  • Sofa TRIO
  • Chất liệu: da carson
  • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
  • Bảo hành: 2 năm
  • Địa chỉ khách hàng: R4 Goldmark City
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 12 – 2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này  chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.