Sofa bộ Famigo được bàn giao trên phố Đoàn Trần Nghiệp