Sofa bộ RIMINI

Toà nhà trên phố Hoà Mã

Thông tin cơ bản

  • Sofa bộ RIMINI
  • 6 sofa băng
    5 sofa đơn
  • Chất liệu: da carson
  • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
  • Bảo hành: 2 năm
  • Địa chỉ khách hàng: Toà nhà 50 Hoà Mã
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 8-2018

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Call Now