Sofa bộ Royal được bàn giao tại nhà khách hàng

Capital Garden 102 Trường Chinh