Sofa Casa

R1 Goldmark City

Thông tin cơ bản

  • Sofa Casa băng: 260x95cm
  • 2 đôn Casa sử dụng làm ghế trong phòng ngủ.
  • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
  • Bảo hành: 2 năm
  • Địa chỉ khách hàng: R1 Goldmark City
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 1-2017

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do đối tác của IMA: W2D Woodworking Design chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.

Call Now