COLLECTONS

SOFA

Bộ sưu tập các mẫu sofa mới nhất và ăn khách nhất của IMA năm 2018

RIMINI

DORIC

FAMIGO

JAMIL

BELLA

PISA

FLOREN

MURANO

LAZIO

HELIO

MIMO

SOFIA

ROYAL

CASA

VENETO

TRIO

BENITO

VENICE

RIMINI

PISA

VENICE

MURANO

LAZIO

ROYAL

BELLA

MIMO

FAMIGO

TRIO

FLOREN

HELIO

BENITO

VENETO

DORIC

JAMIL

SOFIA

CASA