Sofa Famigo

Goldmark City

Thông tin cơ bản

Sofa Famigo góc: 254x160x90cm

Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam

Bảo hành: 2 năm

Địa chỉ khách hàng: Goldmark City

Thời gian hoàn thành: Tháng 2-2017

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình
© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.