Select Page

Sofa Libero

Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Thông tin cơ bản

  • Sofa Libero
  • Chất liệu: da carson
  • Xuất xứ: Sản xuất tại IMA Việt Nam
  • Bảo hành: 2 năm
  • Địa chỉ khách hàng: thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh nam Định 
  • Thời gian hoàn thành: Tháng 4 – 2019

GALLERY

Ảnh sản phẩm thực tế tại công trình

© Tất cả ảnh trong mục này đều do IMA chụp thực tế tại nhà Khách hàng.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được phép.