Sofa Trio được bàn giao tại ngõ 185 Lĩnh Nam #2836