Sofa White tại Vinhomes Thăng Long

2 khách hàng trên cùng 1 phố được bàn giao trong cùng một ngày.