Tuyển dụng
Content Marketing
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: 7,000,000 - 10,000,000đ
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022
Nhân viên tư vấn bán hàng
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: 7.000.0000đ
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022
Chuyên viên tư vấn - thiết kế
Hình thức làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: 10.000.000đ
Địa điểm: Cầu Giấy, Hà Nội
Hạn nộp: 30/09/2022