Sofa
Showroom IMA Trung Hoà

Địa chỉ: 144 Trung Hoà - Cầu Giấy - Hà Nội

Gần ngã tư Trung Hoà - Trần Kim Xuyến - Vũ Phạm Hàm.
Đỗ xe ô tô trước cửa
Thời gian mở cửa: 9:00 - 19:00
Điện thoại: 024 3933 0111
Hotline: 090 3443 0111
email: sofadep@gmail.com

Chỉ đường Google Maps
Sắp xếp
Sofa băng Bella da bò nhân tạo màu da bò

24.440.000₫

Đặt hàng
Sofa bộ Bella da bò nhân tạo màu nâu

32.550.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bella da bò nhân tạo màu nâu

29.280.000₫

Đặt hàng
Sofa bộ Famigo da bò nhân tạo màu xanh lá

25.410.000₫

Còn hàng
Sofa băng Famigo da bò nhân tạo màu xanh lá

22.440.000₫

Còn hàng
Sofa bộ Jamil da bò nhân tạo màu da bò

28.530.000₫

Còn hàng
Sofa băng Jamil da bò nhân tạo màu da bò

24.480.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casa da bò nhân tạo màu da bò

31.920.000₫

Còn hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu nâu

71.450.000₫

Còn hàng
Sofa băng Floren da bò nhân tạo màu nâu

35.750.000₫

Còn hàng
Sofa bộ Famigo da bò nhân tạo màu da bò

25.410.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Famigo da bò nhân tạo màu da bò

22.440.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L White da bò nhân tạo màu nâu

61.490.000₫

Đặt hàng
Sofa băng White da bò nhân tạo màu da bò

31.460.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Rome da bò tự nhiên màu đen
Da bò tự nhiên

73.500.000₫

Còn hàng
Sofa băng Napoli da bò tự nhiên màu da bò
Da bò tự nhiên

35.900.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casa da bò nhân tạo màu nâu

35.110.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bologna vải da lộn màu đen

56.250.000₫

Còn hàng
Sofa băng Floren da bò nhân tạo màu xanh dương

35.750.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu nâu

105.440.000₫

Còn hàng
Sofa băng Lumio da bò tự nhiên màu xanh lá
Da bò tự nhiên

67.860.000₫

Còn hàng
Sofa băng Casablanca vải da lộn màu xanh lá

48.750.000₫

Còn hàng
Sofa băng Bella da bò nhân tạo màu đen

22.220.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Jamil da bò nhân tạo màu da bò

29.280.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Trio da bò nhân tạo màu xám nhạt

54.770.000₫

Còn hàng
Sofa băng Napoli da bò nhân tạo màu nâu

22.440.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L White da bò nhân tạo màu xám nhạt

58.630.000₫

Còn hàng
Sofa băng Napoli da bò nhân tạo màu đen

24.680.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Napoli da bò nhân tạo màu xám đậm

25.740.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casablanca da bò mài màu nâu
Nhập khẩu

63.750.000₫

Còn hàng
Sofa băng Milano vải da lộn màu xanh lá
Nhập khẩu

59.630.000₫

Còn hàng
Sofa băng Firenze vải màu xám nhạt
-10%
48.360.000₫

43.500.000₫

Còn hàng
Sofa băng Napoli da bò tự nhiên màu kem sáng
Da bò tự nhiên

37.130.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Floren da bò tự nhiên màu da bò
Da bò tự nhiên

53.630.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Lumio da bò tự nhiên màu đen
Da bò tự nhiên

62.400.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Zelda vải màu kem sáng

43.800.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Trio da bò tự nhiên màu đỏ
-10%
Da bò tự nhiên
57.140.000₫

51.400.000₫

Còn hàng
Sofa băng Casa da bò tự nhiên màu kem sáng
-10%
Da bò tự nhiên
37.080.000₫

33.300.000₫

Còn hàng
Sofa góc L White da bò tự nhiên màu nâu
Da bò tự nhiên

81.120.000₫

Còn hàng
Sofa băng Royal da bò tự nhiên màu nâu
-10%
Da bò tự nhiên
56.070.000₫

50.400.000₫

Còn hàng
Sofa băng Bologna vải da lộn màu cam

45.000.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bella da bò tự nhiên màu da bò
Da bò tự nhiên

35.550.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Rome da bò tự nhiên màu đen
Da bò tự nhiên

76.160.000₫

Còn hàng
Sofa modul Libero da bò tự nhiên màu xám đậm
Da bò tự nhiên

153.360.000₫

Còn hàng
Sofa băng Torino da bò nhân tạo màu cam

21.600.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Sorrento da bò nhân tạo màu xanh lá

33.750.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Floren da bò nhân tạo màu da bò

35.750.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Casa da bò nhân tạo màu da bò
-30%
11.880.000₫

8.300.000₫

Còn hàng
Sofa băng Casa da bò nhân tạo màu da bò
-30%
24.960.000₫

17.400.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Trio da bò nhân tạo màu xám nhạt
-5%
47.610.000₫

45.200.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Rome da bò tự nhiên màu xám đậm
Da bò tự nhiên

63.000.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Terni da bò tự nhiên màu nâu
-10%
Da bò tự nhiên
47.620.000₫

42.800.000₫

Còn hàng
Sofa băng Jamil da bò tự nhiên màu kem sáng
Da bò tự nhiên

34.920.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Trio da bò tự nhiên màu xanh lá
Da bò tự nhiên

60.940.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Sorrento da bò nhân tạo màu xanh lá

17.400.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Sorrento da bò nhân tạo màu xanh lá

46.800.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casa da bò nhân tạo màu xám nhạt

27.120.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Rome da bò tự nhiên màu da bò
Da bò tự nhiên

58.240.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Napoli da bò tự nhiên màu xanh
Da bò tự nhiên

35.900.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Libero da bò nhân tạo màu đỏ

78.940.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casablanca vải màu da bò

27.960.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Libero da bò tự nhiên màu đen
-30%
Da bò tự nhiên
74.480.000₫

52.100.000₫

Còn hàng
Sofa băng White da bò nhân tạo màu xám đậm

28.600.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Torino vải màu xanh dương
-15%
21.600.000₫

18.300.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Royal da bò nhân tạo màu da bò

54.600.000₫

Còn hàng
Sofa băng Jamil da bò nhân tạo màu đen

29.280.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Casablanca vải màu xanh lá

28.080.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L White da bò nhân tạo màu xám đậm

55.900.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Como vải da lộn màu da bò
-20%
31.980.000₫

25.500.000₫

Còn hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu da bò

88.050.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Lumio da bò nhân tạo màu xám đậm

61.360.000₫

Còn hàng
Sofa băng Trio da bò nhân tạo màu da bò

38.090.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Famigo da bò nhân tạo màu nâu
-40%
10.890.000₫

6.500.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Famigo da bò nhân tạo màu nâu

26.840.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu xám đậm

88.050.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Famigo vải màu xanh dương

20.810.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu xanh dương

300.000.000₫

Còn hàng
Sofa băng Lumio da bò tự nhiên màu đen
Da bò tự nhiên

84.420.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Trio da bò nhân tạo màu xám nhạt

53.690.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Rimini da bò nhân tạo màu xanh dương

33.320.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Rimini da bò nhân tạo màu xanh dương

12.600.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L White da bò nhân tạo màu xám đậm

55.900.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Royal da bò nhân tạo màu cam

54.600.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Terni da bò nhân tạo màu đen

29.760.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Napoli da bò tự nhiên màu đen
Da bò tự nhiên

14.770.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Floren da bò nhân tạo màu xanh dương

28.700.000₫

Đặt hàng
Sofa bộ Trio da bò nhân tạo màu xanh dương

51.290.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Verona da bò nhân tạo màu da bò

17.250.000₫

Còn hàng
Sofa băng Famigo da bò nhân tạo màu xám đậm
-40%
19.140.000₫

11.400.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Verona da bò nhân tạo màu nâu

33.750.000₫

Còn hàng
Sofa băng Rome da bò tự nhiên màu nâu
Da bò tự nhiên

61.950.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Floren da bò tự nhiên màu da bò
Da bò tự nhiên

43.490.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bella da bò nhân tạo màu xanh dương

26.620.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Jamil da bò nhân tạo màu da bò

24.480.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Floren da bò nhân tạo màu xanh lá

35.750.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Trio da bò nhân tạo màu xanh dương

38.090.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Trio da bò nhân tạo màu xanh dương

13.200.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu xám đậm

88.050.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Napoli da bò nhân tạo màu xanh dương

22.440.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Lumio da bò nhân tạo màu xám đậm

61.360.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Royal da bò nhân tạo màu kem sáng

105.420.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Jamil da bò nhân tạo màu da bò

29.280.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bologna da bò nhân tạo màu xanh dương

39.200.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L Libero da bò nhân tạo màu đen

64.950.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Bella da bò nhân tạo màu xám đậm

22.220.000₫

Đặt hàng
Sofa đơn Bella da bò nhân tạo màu xám đậm

10.010.000₫

Đặt hàng
Sofa góc L White da bò nhân tạo màu xám nhạt

55.900.000₫

Đặt hàng
Sofa băng Doric da bò tự nhiên màu đen
-30%
Da bò tự nhiên
77.400.000₫

54.100.000₫

Còn hàng
Sofa góc L Jamil da bò tự nhiên màu kem sáng
Da bò tự nhiên

48.360.000₫

Còn hàng
Sofa băng Milano vải da lộn màu vàng
-10%
39.200.000₫

35.200.000₫

Đặt hàng
Chọn chất liệu
Tất cả chất liệu Bông Chân ghế Chân Sofa Da bò nhân tạo Da bò tự nhiên Da carson Gật gù Gỗ tự nhiên Keo Khóa - củ khóa Linh kiện Logo Mút Nhám Nối cục Sắt - Inox Tất cả các loại Tem vải Vải Vải da lộn Vải lót Ván dán phẳng Ván MDF Đai chun Lò xo Đinh Ốc Vít
Chọn màu
Tất cả màu
Chọn khoảng giá
Tất cả khoảng giá Dưới 10 triệu đồng 10 - 30 triệu đồng 30 - 50 triệu đồng 50 - 100 triệu đồng Trên 100 triệu đồng
Chọn kích thước
Tất cả kích thước Dưới 2m 2 - 2,5 m 2,5 - 3m 3 - 4m Trên 4m
Chọn tình trạng hàng
Tất cả tình trạng Có hàng Đặt hàng